Fredrik Granfors Partner/Arkitekt SAR/MSA
fredrikg@noiarkitekter.se / +46 704 586 586

Fredrik Ludvigsson Partner/Arkitekt
fredrikl@noiarkitekter.se / +46 704 586 587

Elisabeth Melin Partner/VD
elisabeth@noiarkitekter.se / +46 708 788 596

Fredrik Simu 3d-Illustratör
fredriks@noiarkitekter.se / +46 703 862 050

Magnus Henriksson Ekonomi
magnus@noiarkitekter.se / +46 761 602 626

NOI Arkitekter
Kaserntorget 6
411 18 Göteborg

Tillsammans med More Alliance

Instagram Linkedin

Vi är arkitektkontoret som arbetar kollaborativt både internt och tillsammans med våra beställare för att skapa mervärde och omätbara kvaliteter.

Ett kontor där vi är viktigare än jag. Vi tror på arkitekturen som en del i kommunikationen.

"Where space becomes a brand"

Vi arbetar bland annat med:

Wallenstam, SpaceM2, Stena Fastigheter, k21, Rikshem, Skistar